Blog o grafice i ciekawostkach z branży

Czym jest grafika i projektowanie graficzne

Grafika komputerowa jest jedną z dziedzin informatyka. Projektowanie graficzne zajmuje się wykorzystaniem technik komputerowych do celów takich jak wizualizacja artystyczna, czy wizualizacja rzeczywistości. Grafika komputerowa obecnie powszechnie stosowana jest w nauce, technice i rozrywce. Grafika komputerowa skupia się przede wszystkim na specjalistycznych algorytmach i strukturach danych. Często jednak musi czerpać wiedzę z rzeczywistości. Do uzyskania obrazów fotorealistycznych konieczne jest postrzeganie jak w rzeczywistym świecie światło współgra z przedmiotami. Projektowanie graficzne sięga lat 50 XX wieku. Początkowo grafika komputerowa była bardzo wąską specjalizacją, duży wpływ miały na to wysokie ceny komputerów i urządzeń graficznych. Dopiero w latach 80, gdy rozpowszechnione zostały komputery osobiste projektowanie graficzne stało się czymś powszechnym.

Do czego można stosować grafikę komputerową i projektowanie graficzne?

Obecnie grafika komputerowa wykorzystywana jest praktycznie w każdej dziedzinie, zarówno w nauce, technice jak i rozrywce. Projektowanie graficzne zastosować możemy między innymi do: kartografii, wizualizacji danych pomiarowych (na przykład przedstawiania danych w formie wykresów dwuwymiarowych i trójwymiarowych), wizualizacji symulacji komputerowych, diagnostyki medycznej, kreślenia i projektowania, przygotowywania publikacji, tworzenia efektów specjalnych czy też do projektowania gier komputerowych.

Klasyfikacja grafiki komputerowej

Głównym celem grafiki komputerowej jest projektowanie obrazów. Grafikę możemy więc klasyfikować za pomocą różnych kryteriów. Jednym z głównych kryteriów klasyfikacji grafiki jest technika jej tworzenia. Według tego podziału rozróżnić możemy grafikę wektorową, która polega na tworzeniu obrazy za pomocą figur geometrycznych, oraz grafikę rastrową, polegająca na tworzeniu obrazu za pomocą pikseli, czyli leżących blisko siebie punktów. Taki sam podział istnieje, jeżeli weźmiemy pod uwagę reprezentację danych w programach komputerowych. Innym kryterium według którego klasyfikujemy projektowanie graficzne jest charakter danych. W tej klasyfikacji wyróżnić możemy grafikę dwuwymiarową (grafika 2D), w której wszystkie obiekty są płaskie, oraz grafikę trójwymiarową (grafika 3D), w której wszystkie obiekty umieszczone są w przestrzeni trójwymiarowej. W tej samej klasyfikacji rozróżniamy grafikę ruchomą, która przedstawia obraz jako zbiór klatek, dając wrażenie ruchu obiektów. Grafikę nieinterakcyjną, polegającą n wczytywaniu uprzednio przygotowanych danych oraz na ich podstawie tworzenie wynikowego obrazu. Grafika interakcyjna, gdy program na bieżąco uaktualnia obraz w zależności od działań użytkownika. Grafika czasu rzeczywistego gdy program bardzo szybko regeneruje obraz, tak żeby wszystkie zmiany były od razu widoczne.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.